Nota prawna

on 11 styczeń 2012. Posted in Uncategorised

{source}
<?php
$link_link=JURI::root();
$u =& JURI::getInstance( $link_link );
?>

<h3>Prawa autorskie dla serwisu <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a> </h3>
<p><br>

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a>.
<br><br>
1. Prawo autorskie

<br><br>
1.1. Treść strony internetowej <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a>  jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).
<br><br>
1.2.1.2. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a> wyrazi na to pisemną zgodę.

<br><br>
1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a> stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
<br><br>
1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis <a href="/"> <? echo $u->getHost();?></a> stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
<br><br>
1.5. Dane pogodowe zostały dostarczone przez Norwegian Meteorological Institute i Norwegian Broadcasting Corporation.  <br> Dane zostały pobrane z serwisu    <a href="http://www.yr.no" target="_blank">yr.no</a>
<br><br>
Ostatnia zmiana 12/05/2013.                                                    </p>
{/source}